Нейчо Дойчев-Много търсен и интересен автор

Нейчо Дойчев е роден на 03.01.1950г в Стара Загора.През 1976г завършва Художествената академия при проф.Александър Терзиев и проф.Никола Генов. През 1976-1977 специализира в Художествената академия в Братислава при проф.Йозеф Орлик.

Познат с артистичното име Д’ Нейчо, художникът Нейчо Дойчев ,преминал през школата на реализма,открива безкрайността на абстрактните паралелни светове.В по-ранен период на неговото творчество,търсенията му бяха близки до сюреализма.

Художникът споделя, че негов много добър приятел и “кръстник ” е Димитър Казаков -Нерон.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

 

One Comment on “Нейчо Дойчев-Много търсен и интересен автор”

Comments are closed.