Симеон Радев: “Дадох ли нещо на България?”

Роден на 19 януари 1879 г.

“Дадох ли нещо на България?”. Този надпис е поставен на паметника на Симеон Радев до НДК в София. Отговорът намираме в едно писмо на големия македонски българин от Ресен до друг достоен син на страдална Македония и цяла България Данаил Крапчев, директор на вестник “Зора”, българския “Тамс”: “Всичко, писано от тебе, показва единство на мисълта и се слива с един определен мироглед. Освен на твоето здраво съждение и на историческата ти култура, която ти позволява да поставяш всяко историческо явление в неговата рамка и всеки човек в неговата категория, твоят мироглед, тъй ярко очертан, се дължи на това, че си българин от Македония. Хората от нашето поколение, родени и възпитани в Македония през време на големите борби за народност, свобода, са синове и внуци на хора, които преди нас бяха водили старите борби (ако не за свобода, то за народност), ние сме, въпреки възрастта си, от епохата на Възраждането. Ние я продължаваме. Тя определя нашето място в живота на българския народ. Тя ни дава една мисия за изпълнение. Чрез “Зора” ти служиш на тая мисия както никой друг. Ти си, поради това, единственият българин, чието място бих желал да имам”.

(Из книгата ми “ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕН РЕЧНИК за Македония и македонските работи”)

Снимка на Tsanko Serafimov.

Снимка на Tsanko Serafimov.

Снимка на Tsanko Serafimov.

Снимка на Tsanko Serafimov.