Столичната библиотека навърши 91 г.

24 октомври 1928 г. се счита за рождена дата на Столичната градска библиотека. С уведомителна разпоредба на тогавашния кмет Владимир Вазов се създава общински музей с три отдела: музей, библиотека и архив. Фактическото откриване е през лятото на 1929 г. в помещение на пл. “Славейков” №9. Книжният фонд на библиотеката тогава е 5311 тома. Първият директор е Коста Вълев.

От 1995 г. библиотеката е юридически самостоятелна организация на Столична община.

От 18 юли 1998 г. до 20 юли 2008 г. директор на Столичната библиотека е Георги Белчев. С неговото назначение започва изпълнението на стратегическата му програма – превръщането на библиотеката в модерен културно-информационен институт и във фактор за развитието на гражданското общество у нас, който съчетава интердисциплинарност по съдържание и интерактивност по форма и дейности. Така съхраняваните днес в Столичната библиотека и филиалите й универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове (около 1 000 000 библиотечни единици) осигуряват библиотечно обслужване на хиляди столичани, а изградената компютърна мрежа и интернет предлагат достъп до библиографски, пълнотекстови и административни български и чужди бази данни. Въвеждането на автоматизирана единна регистрация на читателите в библиотеката и филиалите й улеснява още повече ползването й. Столичната библиотека развива интензивна международна дейност – чрез обмен на информация, съвместно участие в проекти по европейски програми и квалификация на специалисти със сродни библиотеки, поддържа връзки с фондации, сродни културни институции, чуждестранни културни и научни центрове, културните служби на чуждестранните посолства. Важно място в дейността на библиотеката заемат културните връзки с българите от Западните покрайнини, както и методическата помощ за библиотеката на Българския културен център в Димитровград, Югославия.

Копирано от standartnews.com