Славейкова награда за поезия – 2019

Националният конкурс  е под патронажа на президента на Република България

Славейковата награда се присъжда на български или чуждестранен автор за лирично стихотворение след провеждане на Национален конкурс „Петко и Пенчо Славейкови”.

Конкурсът е анонимен и се провежда всяка година, без възрастови ограничения.

Награди за Национален конкурс на името на Петко и Пенчо Славейкови

– Славейкова награда – 2 500 лв. и почетен плакет. 
– Втора награда – 1 000 лв.  и почетен диплом.
– Трета награда – 500 лв. и почетен диплом.
– Награда на публиката – 500 лв. и почетен диплом.

Резултатите ще бъдат обявени на 30 май 2019 г. на официалния сайт на Община Трявна.

 Регламент за участие в конкурса

* Авторите участват с едно стихотворение от максимум 30 стиха.

* Текстовете да са неиздавана поезия. Приема се за неиздадено произведение това, което към крайната дата за участие в конкурса не е публикувано (на хартиен носител или в електронна книга) от издател в обособен том, включително в сборник от множество автори. Смятат се за неиздадени и стихотворения, появили се в интернет сайтове или тези, които само са участвали, без да бъдат награждавани, в един или повече литературни конкурси. Самостоятелно публикувани книги не се считат за издадени произведения.

* Текстовете на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език.

* Творбите за Националния конкурс „Петко и Пенчо Славейкови“ се изпращат в електронен вид или на хартиен носител.

* Творбите в електронен вид се изпращат на следния имейл: [email protected]  в два файла – един файл само с текста (неподписан) и един файл – с текста, с име, фамилия, адрес и телефон за връзка.

* Творбите на хартиен носител се изпращат в два екземпляра – един екземпляр само с текста (неподписан) и един екземпляр – с текста, с име, фамилия, адрес и телефон за връзка. Двата екземпляра се слагат в общ плик, който се изпраща на адрес:

гр. Трявна, 5350, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, Община Трявна, за: Конкурс „Славейкова награда“

Краен срок за изпращане на творбите – 10-и май 2019 г. (за тези на хартиен носител важи датата на пощенското клеймо).

Avatar

About Златка Вълканова

View all posts by Златка Вълканова →