Светла Христова и галерия Артур представят Слънчев кръговрат

На 17 април – вторник, от 17:30ч в галерия Артур ще бъде откриването на изложбата Слънчев кръговрат с автор Светла Христова.

Творбите, които ще бъдат представени, са в характерната за авторката смесена техника и представят симбиоза между богата цветност, богато въображение и усещане за баланс. Многоцветността е облагородена от мекото и елегантно съчетание на тоналности. Богатството на детайли и символи, подчертано от декоративния похват, е без натрапване и излишна повтаряемост. А от стилизираните образи и цветните фризове се излъчва усещане за прецизна композиционна подреденост.

Разпознаваемите елементи в творчеството на Светла Христова са въображението, иносказателността, многопластовостта и многоцветността. Предстоящата изложба ни представя нова цветна алегория – трудното умение да изобразиш отвлечени понятия с конкретни образи и да вложиш в живописното изграждане цвят, слънце, ирония, закачка и философия.
„Слънчев кръговрат” е експозиция, в която въображението и интелигентността превръщат умелото рисуване в ярко и въздействащо творчество.

Светла Христова

Светла Христова е родена в град София. През 1988 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Константин – Кирил Философ”, а през 1993 г. – английска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Работи като преводач на художествена литература от английски и испански език. Също така е художник на свободна практика и член на СБХ.

Първата си самостоятелна изложба прави през 1980г. в град София и до момента има раелизирани над 15. Освен в родния си град, свои творби Светла Христова представя и в гр. Братислава, Словакия през 1983г., а също така участва в международни конкурси и общи изложби. Сред тях са Международен конкурс за дизайн на пощенска марка в Япония, 2002г. (почетна грамота); обща изложба карикатури „България и Европа”, Париж през 2006г.; Международен конкурс за пощенско изкуство и карикатура в гр. София през 2005г., където печели 3-та награда и други.

Изложбата на Светла Христова ще остане в галерия Артур до 11 май 2018г.