Световният индекс за мир излезе с ежегодния си списък за най-безопасната и най-несигурната държава в света

В момента хората одобряват китайското ръководство повече от ръководството на САЩ

Най-безопасната страна в света, според Световния индекс за мир, е Исландия, а най-несигурна през 2018 г. е Афганистан, който измества Сирия от последното място, която този път е предпоследна.

“В Сирия, Афганистан и Централноафриканската република през 2018 г. насилието причинява най-големи икономически загуби: съответно 67%, 47% и 42% от БВП”, се казва в получения от РИА Новости доклад.

За първи път Йемен влиза в петте най-несигурни страни.

Русия спадна с едно място, като зае 154 място от 163 страни. Ситуацията в Русия се е подобрила по девет различни показателя и се е влошила само в един: броят на смъртните случаи от външни конфликти, който е свързан с военните действия на Русия в Сирия.

Най-несигурна през 2018 г. е Афганистан, който измества Сирия от последното място

В същото време в Русия и Евразийския регион, както и в Близкия изток и Северна Африка, се наблюдава най-голямо увеличение на нивото на миролюбивост.

“И в двата региона броят на смъртните случаи в резултат на конфликти намалява благодарение на намаляването на насилието в Украйна и Сирия съответно. Намаляването на броя на смъртните случаи в резултат на конфликти е огледало на намаляването на броя на смъртните случаи в резултат на тероризма”, се казва в доклада.

Нивото на одобрение по отношение на ръководството на Русия в света намалява, макар и не толкова, колкото по отношение на ръководството на САЩ.

“Подкрепата за американското ръководство през последните пет години е паднала повече от подкрепата за ръководството на Русия, Китай и Германия. В момента хората одобряват китайското ръководство повече от ръководството на САЩ”, се казва в доклада.

Най-ниското ниво на одобрение по отношение на ръководството на Русия е отбелязано в Северна Америка. Според авторите на доклада, нивото на доверие в ръководството на Русия и в Руската федерация и в Евразийския регион, както и в Африка на юг от Сахара, намалява. Нивото на доверие в ръководството на Русия в Монголия се е увеличило най-много.

Global Peace Index – индекс, разработен от социолози и икономисти от международната група от експерти на Института за икономика и мир (IEP). Списъкът се изготвя ежегодно от 2007 г. насам.

Страните с най-ниска престъпност в света

7-ото място Япония – Тя е среднай-безопасните за живот страни в азиаския регион, според индекса за нивата на престъпност. Тук годишно се регистрират едва 0.4 убийства на 100 хиляди души. Броят на полицейските служители също е нисък спрямо други демократични страни. Освен това носенето и използването на огнестрелно оръжие от полицаите е силно ограничено. За сравнение със САЩ, Япония има 4 пъти по-малко ниво на престъпност.

6-ото място Люксембург

През последните години нивата на престъпност тук клонят към нула. Все пак значение има и факта, че населението и е само 600 хиляди души, а площта 2586 кв.км. Подобна малка държава по-лесно се контролира. Но това не е основният фактор за безопасността. Люксебург е среднай-щастливите нации в света. Жителите са доволни и рядко, прекрачват закона.

5-ото място Сингапур

Това е страната с най-ниски нива на престъпност в цяла Азия. Тя има малка площ, но населението и е почти 6 милиона. Тук основниятфактор са строгите действащи закони. Смъртното наказание е валидно за редица по-тежки престъпления, но гражданите се наказват със солени парични глоби и за малки престъпления – даже и ако изхвърлят дъвката си на улицата.

4-то място Бахрейн

Още една малка държава с високо ниво на сигурност. Тя е с най-ниски нива на престъпност в арабския регион. Но тя също така е сред държавите с най-много полицаи спрямо броя на населението. Тук на всеки 100 хиляди дуи се падат 2000 полицаи.

3-то място Норвегия

Скандинавската страна присъства на челни позиции в почти всички каласации свързани с благополучието на гражданите по света. Нивото на престъпност тук също е ниско. Понякога и тук стават по-сериозни убийства и престъпление, но все пак страната се смята за една от най-безопасните за живот в света.

2-ро място Хонг Конг

Страна с малка площ, но с население почти 8 милиона души.Тук стават едва 0.2 убийства на 100 хиляди души годишно, а кражби и грабежи почти липсват. Идеално място за всеки, който иска да се чувства в безопасност.

1-во място Швейцария

Страната е на 5 място в класацията на най-мирните държави в света и затова допринася и факта, че нивото на престъпност в страната е ниско. Факт е и че половината от регистрираните престъпления са извършвани от чужденци. Три от големите градове в страната са в класацията за най-безопасните места за живот в света.

Къде е България?

Смятано от най-ниските към най-високите нива на престъпност, България е на 48-о място от 110. През 2016 г. общият брой на осъдените за извършени престъпления е 28 119. В България на 100 000 души се падат 694 полицаи по данни от 2015 година.

Източник:Vesti.bg,снимки:Pixabay

Avatar

About Златка Вълканова

View all posts by Златка Вълканова →