Swiming Pool представя: ”Съединяване: За телата от вода”

ОТКРИВАНЕ И РАЗГОВОР
ПЕТЪК, 28 ЮНИ, 19:00

ФИЛМОВА ПРОГРАМА
(преди откриването)
28 ЮНИ, 17:00-18:30
в Чешки Център, ул. Раковски 100

За нас е удоволствие да ви поканим на изложбата Interconnection: On Bodies of Water (Съединяване: За телата от вода), залагаща на идеи в полето на екофеминизма и, по-специално, хидрофеминизма. Това е втората изложба в рамките на дългосрочния проект Islands: Possibilities of Togetherness, който бе стартиран през 2019 г. от Jindřich Chalupecký Society, чешка платформа за съвременно изкуство. Изложбата ще представи работи на Catherine Biocca, Вълко Чобанов, Nona Inescu, Мария Налбатанова, Jakub Nepraš, Petr Nikl, Tabita Rezaire, Karolína Rossí, Pavel Sterec и Johana Střížková.

Водата не само съставлява над 80% от човешкото тяло (като този процент е още по-висок при редица животински и растителни видове), но също така съединява всяка органична и неорганична материя на планетата – в постоянен кръговрат, размивайки границите. Сякаш всеки жив организъм и всяка клетка са острови в безкрайно море, неизбежно свързани помежду си.

Изложбата набляга върху мотива на водата като условие за живот, като движение, като сливане на жизнени форми, като същевременно търси една не-хуманистичнa гледна точка, където човекът е само част, а не най-висша форма на живот в екосистемата. Този начин на мислене е вдъхновен от австралийския теоретик Астрида Нейманис. Тя предлага термина „хидрофеминизъм“ (описан широко в книгата ѝ Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology, публикувана през 2017 г.), чрез който изследва пост-хуманистичното и материалистично разбиране за субекта/”себе си“ като флуиден и онтологично свързан с „другия“.

Дългосрочният проект Islands. Possibilities of Togetherness включва няколко партньорски организации и разглежда проблемите около това, какво е да сме заедно, като същевременно засяга теми като устойчивост, екология, утопия спрямо дистопия, етика, комуникация и симбиоза. Първата част, озаглавена (Dis)connection, бе изложена в Kunstvereinging Diepeinheim.

Филмовата програма преди откриването в петък включва въведение от кураторите и видео работи на: Ursula Bieman, Arjuna Neuman & Denise Ferreira da Silva и Carolina Caycedo.

Куратори: Veronika Čechová и Tereza Jindrová. Концепция: Tereza Jindrová.