Изложба „Каменоделство” на чардака на Табаханата в музей „Етър”

Камъкът е начин да се увековечи една история, момент сред милионите години  Повече от 23 години скулптурата на орел, зърнал плячка и готов за полет, остава недовършена. Създателят му – …

Прочетете още