Подписите върху картините – много повече от идентификатор

подпис: Албрехт Дюрер Масово се е утвърдило мнението, че подписите под създадено творчество имат главно за цел да служат като уникален отличителен идентификатор – авторът се увековечава върху произведението си …

Прочетете още