Оставете изкуството на мира!

Андрè Лепецки е бразилски писател и куратор, работещ главно по проучвания върху ефективността, хореограф и драматург. Професор е в Нюйорксия университет. Също така е и наставник на многобройни фестивали и …

Прочетете още