На четвърто място място сме по разходи за отдих, култура и религия

България се нареди на четвърто място в доклад за държавните разходи на европейските страни относно отдих, култура и религия. Страната ни е изразходвала 1,7% от БВП, при среден 1% за Европа. …

Прочетете още