Увеличават се възможностите за ефективно приключване на сделките с ценни книжа от 18 септември

Считано от 18 септември 2017 г. ще бъде възможно подаването на трета за деня заявка за сетълмент от Централен депозитар в оперираната от БНБ Система за брутен сетълмент в реално …

Увеличават се възможностите за ефективно приключване на сделките с ценни книжа от 18 септември Прочетете още