От хилядите пророчества досега, нито едно не отговаря на днешното ни положение

  Акад. Антон Дончев: “В Библията има една фраза: „И няма пророци между нас, които ще кажат докога ще трае това!” Да, няма пророци и не може да има, защото …

От хилядите пророчества досега, нито едно не отговаря на днешното ни положение Прочетете още