60 години живопис – юбилейна изложба на Валентин Дончевски

Накъсаните спомени са достатъчен материал за конструиране на огромни духовни пространства. Даже и манипулирана, същността ни може да излъчва любовна градивност в протуберансите на Космоса. Човешката същност е границата или …

Прочетете още