„Вървя по зъбера на дните…“

Важно място в стихосбирката заема идеята за хармоничното, неантагонистично съжителство между човеците. За взаимното доверие помежду им и готовността да поемеш дял от товара на чуждото страдание, облекчавайки ближния от …

Прочетете още