„Българската литература като световна. Световната литература като българска“

Академичният кръг по сравнително литературознание организира научна конференция Темата „Българската литература като световна. Световната литература като българска“ е свързана с предстоящото издание Bulgarian Literature as World Literature от Михаела Харпър и Димитър …

Прочетете още