Как “нетърпеливият регионализъм” може да навреди на външната политика на държавите-членки на ЕС

Външните действия на местните власти се разработват и регулират въз основа на компетенциите, които им се предоставят от националните закони. Макар че местните власти понякога са склонни да пренебрегват тези …

Прочетете още