За необходимостта от спешни мерки за спасяването на горите у нас

Ако не върнем занемарената грижа за тях, скоро ще стане късно Българската гора е най-ценното, най-значимото природно богатство на страната. През 90-те години на XXвек международни експерти оцениха дървостоя на …

Прочетете още