Трите фактора, които правят здравната система на Сингапур завистта на Запада

Американската здравна структура продължава да бъде фокусът на интензивен дебат, съсредоточен върху нейната  ефективност и справедливост. През последното десетилетие този разговор стана по-нагрял, тъй като фракциите се отклоняват от степента, …

Прочетете още