Роман-метафора в стила на Кафка и Кен Киси предлага чешка писателка

Зузана Брабцова създава текстове, които дълго се помнят Романът „ТАВАНИ“  носи на Зузана Брабцова най-важната награда на чешката литературна сцена, „Магнезия Литера“. Неочаквано се оказва и върхова точка в кариерата …

Прочетете още