Търси се изкуство!

Незаконният трафик на културно наследство е международно престъпление, което засяга страните производителки, транзитните страни и крайната дестинация. Незаконната търговия с произведения на изкуството се осъществява безпроблемно, благодарение на влошения пазар …

Прочетете още