Заместник-министър Крумова: Потребителите заплащат единственото за ВиК услугите, които получават

Увеличението на цената водата е заложено в бизнес плановете на ВиК дружествата, одобрени през 2017 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране. В тях е определена цената за всяка …

Заместник-министър Крумова: Потребителите заплащат единственото за ВиК услугите, които получават Прочетете още