Колекцията от порцелан и фаянс на русенския музей съдържа над 200 образци от средата на XIX в. до втората половина на XX в.

Експонатите са публикувани в книгата на Анна Збросская – Люнгснес „Контрасти-хуморът и сатирата в порцелановата пластика“ Експонати на русенския музей разказват историята на проникването на порцелана в България. Те са …

Колекцията от порцелан и фаянс на русенския музей съдържа над 200 образци от средата на XIX в. до втората половина на XX в. Прочетете още