Становище и предложения относно Национална програма за развитие на „България 2030”

Общ подход, визия и основен макроикономически сценарий, стратегически цели, оси на развитие, приоритети, целеви индикатори С настоящото представяме становище и предложения на БСК във връзка с обсъждането на „Проект на …

Становище и предложения относно Национална програма за развитие на „България 2030” Прочетете още