Индиец превръща отпадъците в красив оазис

Нек Чанд не споделя идеята за създаване на идеален град, като изсичаме всичко, което го предшества. Вместо това той построява паметник на естествения свят от рециклираните отпадъци на света на “напредъка”. …

Прочетете още