Интелектуална собственост: Защита на притежаваното от Европа ноу-хау и нейната водеща позиция в областта на иновациите

Днес Комисията представя мерки, които да гарантират, че правата върху интелектуалната собственост са добре защитени, като по този начин се насърчават европейските дружества, и по-специално МСП и стартиращите предприятия, да …

Прочетете още