Найден Тодоров влиза в амплоа на разказвач с прекрасния сборник „Полъх от ангели“

Съществуват ли светове отвъд границата на видимата реалност? Има ли сили, чиито превъплъщения са сред нас и притежават способността да направляват живота ни и да проникват в бъдещето? Какви знаци …

Найден Тодоров влиза в амплоа на разказвач с прекрасния сборник „Полъх от ангели“ Прочетете още