Гласове и сенки в акустичните пространства

Размисли на Радослав ИГНАТОВ … И ето, дойде времето, в което започнах да схващам, че цялостната церемония на поетическото внушение тръгва от всеобщата трансформация в съзнанието на поета – като …

Прочетете още

Времето на сънищата и прозренията на писателя

Параскева МАРКОВА   В пос­лед­ни­те 20-30 го­ди­ни пи­са­те­лят Радослав Игнатов, ро­ден в Калиманица, Берковско, съз­да­де зна­чи­тел­но твор­чес­т­во – ка­то брой кни­ги и ка­то про­ник­но­ве­но прет­во­ря­ва­не на бъл­гар­с­ка­та дейс­т­ви­тел­ност в мът­но­то …

Прочетете още

Свободният ловец сред лоното на словото (Част 5)

Публикацията е последната част от текста “Свободният ловец сред лоното на словото” на Радослав Игнатов. Разделили сме комeнтарът му на няколко части, които може да прочетете на нашия сайт.  Радослав …

Прочетете още

Свободният ловец сред лоното на словото (Част 4)

Публикацията е част от текста “Свободният ловец сред лоното на словото” на Радослав Игнатов. Разделили сме комнтарът му на няколко части, които може да следите на нашия сайт.  Радослав ИГНАТОВ …

Прочетете още

Свободният ловец сред лоното на словото (Част 3)

Публикацията е част от текста “Свободният ловец сред лоното на словото” на Радослав Игнатов. Разделили сме комнтарът му на няколко части, които може да следите на нашия сайт.  Радослав ИГНАТОВ …

Прочетете още

Свободният ловец сред лоното на словото (Част 2)

Публикацията е част от текста “Свободният ловец сред лоното на словото” на Радослав Игнатов. Разделили сме комнтарът му на няколко части, които може да следите на нашия сайт.  Радослав ИГНАТОВ …

Прочетете още

Свободният ловец сред лоното на словото (Част 1)

Публикацията е част от текста “Свободният ловец сред лоното на словото” на Радослав Игнатов. Разделили сме комнтарът му на няколко части, които може да следите на нашия сайт.    Радослав …

Прочетете още

Не казвай довиждане, кажи сбогом

Радослав ИГНАТОВ   Чистачките едва смогваха да отхвърлят натрупаната пърхава пелена от стъклото. Нервите му бяха на скъсване. При всеки допир до лоста на скоростите дясното му коляно неврастенично отскачаше …

Прочетете още

Задвижване на Несъзнаваното

Радослав Игнатов   … И ето, дойде времето, в което започнах да схващам, че цялостната церемония на поетическото внушение тръгва от всеобщата трансформация в съзнанието на поета – като концентрация …

Прочетете още