”Изкуство без/със Времето” в СГХГ

В историята на изкуството изразът „без дата“ означава, че липсва информация за точната датировка и времето, в което е създадена творбата. В такива случаи най-често става дума за произведения, създадени …

”Изкуство без/със Времето” в СГХГ Прочетете още