Тракийската колекция принадлежи на България и на световното културно наследство

Позиция на Съюза на колекционерите в България Декларация Съюзът на колекционерите изразява своята надежда, че институциите в България ще проявят необходимата мъдрост и ще намерят най-добрата политика по отношение колекцията …

Тракийската колекция принадлежи на България и на световното културно наследство Прочетете още