O tempora, o mores! – Marcus Tullius Cicero

О, времена, о, нрави! – възкликва Цицерон  и остава завинаги в аналите на световната история, политика и философия. Той напуска материалния свят на 7 декември 43  г. пр. н.е., но …

O tempora, o mores! – Marcus Tullius Cicero Прочетете още