Национална научна конференция “150 години от рождението на Цанко Церковски”

Докладите от конференцията ще бъдат поместени в сборник Катедра „Българска литература“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, кметство Бяла черква и Исторически музей в гр. Бяла черква имат удоволствието …

Прочетете още