Чистата храна е водеща тема на изложбата „Фудтех 2020“

Компаниите, предлагащи машини и  оборудване за хранителната индустрия, са повече в сравнение с миналата година Чистата храна е основна тема на Международната изложба за храни и напитки, опаковки, машини и …

Чистата храна е водеща тема на изложбата „Фудтех 2020“ Прочетете още