Андриан Бекяров

Творбите на Андриан Бекяров – известен не само с детайлния си реализъм, изпълнен както в маслена, така и в акварелна техника, но и с фантастичните и историческите си сюжети, са реализъм, разказващ отвъд видимото. Петнадесетте акварела от експозицията, обединени от темата „Път“, показват не само безспорния му талант, прецизността, търпението, пълната му отдаденост към детайла и любовта му към изкуството, но и отвеждат зрителя по пътеките на случайно срещнатата красота на естествената природа.

Майсторски владеещ тази техника, Бекяров я предпочита, когато творбата трябва да съчетава в себе си усещане за въздушност, артистична свобода и изведен фин детайл.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.