Белащица на бунт срещу швейцарската фирма „Холсим”

В деня на „Съединението на България” стотици жителите на Белащица, Гълъбово, Куклен, Марково, Брани поле, Брестник и Пловдив излязоха на пореден протест срещу удължаването на концесионния договор на фирма „Холсим”. Те се събраха на площада в село Белащица пред паметника на Пенчо Славейков. Между протестиращите имаше и цели семейства  с невръстните си деца. Протестиращите бяха подкрепени от внушителна група рокери.

След деклариране на своето несъгласие с добива на инертни материали и безхаберието на управляващите, недоволните жители тръгнаха на протестен марш под звуците на патриотични песни със знамена, трансперанти, плакати и тромби в ръце. Образува се колона дълга около километър, включваща възрастни хора с бастуни, деца с тротонетки,  младежи с велосипеди, над 500 пешеходци, около двеста рокера, и стотина автомобила.

Наглото и безпардонно поведение на швейцарската фирма е цяло екологично бедствие което застрашава уникалната природа на западните Родопи и здравето на местните жители.

Нарушенията на „Холсим инертни материали” АД не са едно и две. Всеки жител в региона ежедневно се сблъсква с:

– редовно превишаване на показателите на емисиите прах във въздуха при преработване на суровината, най-вече заради неизползването на изискваните по договор хидрофорни уредби за подтискане на прахоотделянето;

– липса на ежедневно оросяване на използваните пътища и площадки;

– не се осъществява почистване и измиване на пътя от републиканската пътна мрежжа в района на кариерата, което е задължение на инвеститора;

– шум, прах и замърсявания на почвите са констатирани от жителите на района;

– изключително шумни и създаващи облаци бял прах пробивно-взривни работи, чиято взривна вълна и импулсен шум водят до замърсяване и дискомфорт за живущите в района;

– нанасят се щети на биологичното разнообразие от флората и фауната на района, които не се компенсират чрез задължителната поетапна биологична култивация на отработените площи;

– камионите, които излизат от предприятието замърсяват пътната настилка с кал, прах, малки и големи камъни, като по този начин създават реална предпоставка за пътни произшествия, каквито има немалко случили се;

– 4 водоизточника са в близост до кариерата, която е на по-малко от 800 м до най-близките къщи в Белащица. Дейностите свързани с добива на подземни богатства могат да доведат до рязко спадане на подпочвените води, до нарушаване функционирането на изградени помпени станции и намаляване дебита на помпените машини за питейна вода;

– изключително тежко нарушение на Закона за концесиите е излизането извън границите на концесията, констатирано с наказателно постановление на Министерство на енергетиката от 21 май, тази година.

Председателят на ПК „Екогласност” Емил Георгиев заяви:

Емил Георгиев – Председател на ПК „Екогласност”

„Как така концесионер ще добива природни богатства извън разрешената територия? Министерство на енергетиката, вече санкционира Холсим за това нарушение. Тече следствие в Прокуратурата. Швейцарската посланичка също е запозната с действията на швейцарската компания на българска земя, но това не доведе до разрешаване на проблема.  Трябва да направим така че да спрем безумието на тези швейцарски бизнесмени, които  разрушат околната среда и влошават живота и здравето на нашите деца. Това прекрасно място трябва да се брани, връх Калоян не бива да бъде унищожен!  Концесионерът не само, че не върши нищо за опазване на околната среда и рекултивацията на почвата, но и към настоящия момент иска да му бъде разрешено да добива камъни на още по-голяма площ, създавайки предпоставки за истинска екологична разруха!”

Местните хора здават въпроси:

Защо няма адекватна реакция от държавните институции?

Защо е позволено на швейцарската фирма да се държи като колониален владетел?

Дали в основата на наглото погазване на законите в Р България не стои една голяма корупционна схема?

Те твърдо решени да продължат битката си – няма да се уморим, ще направим всичко, за да съхраним здравето на децата и чистота на земята, на която живеем!