БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ -!!!

Станислав Доспевски (3.12.1823 – 6.01.1878)- виден представител на Самоковската художествена школа и един от най-значителните възрожденски художници и иконописци; един от първите българи, получили академично художествено образование; родоначалник на светския реалистичен портрет.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.