БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЧКИ

Родена в Казанлък.Иван Милев е художникът, който определя пътя й като творец. Завършила ХА в София, специализира 3 години текстил в Австрия, което е и основното направление в работата й. Нейни творби са притежание на галерии и частни лица в редица европейски държави, както в Китай и Индия.

Анастасия Василева Фейсбук

Снимка на Анастасия Василева.

 

Снимка на Анастасия Василева.

Снимка на Анастасия Василева.