Въглеродният диоксид, който ни прави по-глупави

Промишлените емисии въглероден двуокис, освен като двигател на глобалните промени в климата, може да се окажат с още едно неприятно следствие – заради повишените нива СО2 в атмосферата хората може да станат… по-глупави.

Умствените способности намаляват, когато концентрацията на CO2 във вдишвания въздух се увеличава. Следователно, може да се правят прогнози, ако се изчисли с колко ще се повиши средното ниво на концентрация на въглероден двуокис в затворени помещения, когато нивата в околната среда се покачват. Точно такова изследване са провели учени от Колорадския университет в Боулдър.

В статия за списание GeoHealth те пишат, че ако нивата на концентрация на СО2 продължат да нарастват със сегашните темпове, към 2100 година в нормална класна стая дялът на въглероден двуокис ще бъде 1400 части на милион. Това е значително по-висока стойност, отколкото на улицата, защото в класната стая към атмосферният СО2 ще се добавя и онзи, който издишват учениците и преподавателите по време на час.

Като използват резултати от предходни изследвания, в които са съпоставяни нивата на въглероден двуокис и промяната в умствените способности, авторите на новата разработка стигат до неутешителни изводи: способностите на човек да взема решения ще се влошат с около 25%, а стратегическото мислене – с 50%.

Проветряването едва ли ще помага, защото в „чистия въздух“ извън класната стая също ще има високи нива на СО2.

Казано по друг начин, налице е още един повод да се замислим за екологичното си поведение в настоящето.

 

http://historynakratko.blogspot.com/