Вълко Гайдаров 1937-2009

Вълко Гайдаров е от ония майстори на пейзажа, които рисуват не толкова природата, колкото усещането за нейната душа. В картините му има по нещо от поетичната алегория за сезоните, от тайнството на приказните разкази край огнището, от подкупващата нежност на неокосените ливади, от метафора¬та за пътеките, от празника на светлината, от скрежа в клоните, от малките изгубени в прозата ни къщички, от притихналите есенни заливчета… от чудните ни детски спомени и въображението на мъдростта. Там някъде си дават среща импресия и абстракция, привличащи със своята понятност и отвеждащи отвъд зримото. Неговата живопис не се стреми да ни среща с един или друг природен мотив. Той най-често е само повод. Основното е в търсената колоритна изразителност на оня необясним миг, в който чувствителността се слива със състоянието на природата. То може да бъде провокирано от силуета на скала или хре¬бет, от сянката на малко храстче или от няколкото кола на прогнил стобор, от прозорче на потънала в зеленина къща или от играта на облаците. Всяко от неизброимите неща може да го понесе към тайнството на живописното пресътворяване. Ако изисква ефирност, то се въплъщава в акварел, ако търси осезаемост за материалност, поема към палитрата с маслените бои. Важното е сърцето и въображението да са го пожелали. Затова са и стотиците му платна, посветени на вселената, наречена Родопи, както и стоящите до тях творби от Толедо, от крайбрежието на Англия, от уличките на Атина, от полетата на Тракия. Завидното у Вълко Гайдаров е в умението му да открива вътрешната красота на това, върху което погледът му се спира, и в таланта да му даде видим израз. Очарованието на неговите картини идва от богатата на нюанси живопис, от особената хармония на колорит и форма, от вътрешната светлина и от естественото въздействие на иначе несъществуващи неща. Пейзажите му привличат със своята интимност и топлина. В тях са сърцето и душата на човек, за кого¬то рисуването е начин на живот и най-същинска форма за споделяне на обичта.
Четири десетилетия отдава на създаването и обогатяването на колекцията на Художествена галерия – Смолян, над тридесет самостоятелни изложби и сто¬тици картини в България и чужбина стоят зад популярността на художника Въл¬ко Гайдаров. Иначе казано, той има свое заслужено място сред безспорните майс¬тори на пейзажа в съвременната българска живопис.
Д.и. Марин Добрев
Снимка на Вълко Гайдаров 1937-2009  / Vulko Gaydarov - Artist.
Снимка на Вълко Гайдаров 1937-2009  / Vulko Gaydarov - Artist.
Снимка на Вълко Гайдаров 1937-2009  / Vulko Gaydarov - Artist.

One Comment on “Вълко Гайдаров 1937-2009”

Comments are closed.