Голяма зимна изложба – живопис – графика – скулптура

“Голямата зимна изложба” в галерия Аспект е подредена за периода от 07 януари до 25 февруари 2020 г. и представя различни по формат, техника и тематика картини на о”Голямата зимна изложба” в галерия Аспект е подредена за периода от 07 януари до 25 февруари 2020 г. и представя различни по формат, техника и тематика картини на основните автори, които галерията представя през годините.сновните автори, които галерията представя през годините.

Снимка на Art Gallery Aspect.

Снимка на Art Gallery Aspect.

Снимка на Art Gallery Aspect.

Снимка на Art Gallery Aspect.

 

One Comment on “Голяма зимна изложба – живопис – графика – скулптура”

Comments are closed.