Диана Попова в статията „Образи отвъд графата“ за изложбата “Притегателни и обичайни.

Диана Попова в статията „Образи отвъд графата“ за изложбата “Притегателни и обичайни. Жената в творчеството на европейски графици от XIX и XX век” в декемврийския брой на Списание Култура (Бр. 10 (2963), година LXIII): Позабравената радост от класическото графично изкуство, от съзерцанието на линии и щрихи, изграждащи образи, разчитането и четенето на самите образи, а от тях отново към линиите и щрихите, които не просто изграждат, но и нюансират тези образи – ролите, състоянията, трепетите им, после към детайлите, участието им в цялото, и пак обратно през авторското умение към четенето и разчитането… Такова преживяване предлага една умна изложба в НГ Квадрат 500 – „Притегателни и обичайни. Жената в творчеството на европейски графици от XIX и XX век” (27.09.2019 – 5.01.2020, куратор Калин Николов).
А изложбата е „умна”, защото използва може би най-призивното към съзерцание и вглеждане изкуство – графиката (съответно рисунката и акварела), за да извади зрителя от надпреварата със себе си и да го поведе към разбирането на женския образ в изкуството. Но не въобще и изобщо, а конкретно във времето, когато той се променя, нюансира, представя в нови и различни роли и състояния.
Изложбата може да бъде видяна до 5 януари в Национална галерия/ Квадрат 500.

One Comment on “Диана Попова в статията „Образи отвъд графата“ за изложбата “Притегателни и обичайни.”

Comments are closed.