Доколко земеделието е способствало прираста на населението през каменната епоха?

Смята се, че причината за забележително големият демографски ръст, случил се преди 10-12 хиляди години, е неолитната революция – преходът от “присвояващо” стопанство (ловът и събирачеството) към произвеждащо (земеделие и животновъдство). Повечето съвременни учени смятат, че преминаването към обработване на земята е довело до уседналия начин на живот и появата на първите градове и цивилизацията изобщо.

Резултатите от изследване на учени от Харвард-Смитсоновия център по астрофизика и Университета в Уайоминг, публикувани в списание Proceedings of the National Academy of Sciences, не се вписват в тази теория. Робърт Кели, професор по антропология в Университета в Уайоминг, и колегите му са извършили радиовъглеродна датировка на въглени от огнища, които са останали от ловците-събирачи от древните поселения на територията на щатите Уайоминг и Колорадо. Възрастта на останките варира между 13 и 6 хиляди години. Статистическият анализ на броя на ловците-събирачи показва, че в продължение на много години местното население е нараствало средно с темп от 0,041% на година. Но точно със същите темпове се е увеличавало и населението на първите земеделци в Евразия.

Тоест, според думите на Робърт Кели, “обществата, преминали към произвеждащо стопанство, са се разраствали със същите темпове, както и съвременните им общества с “присвояващо” стопанство”. Той отбелязва, че подобни темпове на прираста на население (около 0,04%) са установени в различни географски и климатични условия, и тази скорост на растежа се запазва чак до края на XVIII век. Едва в последните 200 години прирастът на населението на Земята се доближава средно до 1% годишно.

Авторите на изследването пишат, че от това може да се направи извода, че “появата на селското стопанство не може пряко да се свърже с дългосрочния прираст на населението”. Мнението на специалистите е, че броят на хората се е влияел от фактори с глобален характер, климатични или биологични (епидемии, болести). Конкретните условия – било то местната околна среда или типа на човешката дейност – не са оказвали пряко влияние на демографския ръст. При това, учените не отхвърлят факта, че в някои региони темповете на прираста на населението може да са изпитвали краткосрочни колебания.

 

 

http://historynakratko.blogspot.com/