Европейски градове ще постигат въглероден неутралитет чрез AI

Хелзинки, Амстердам, Копенхаген, Париж, Ставангер и Талин ще предизвикат ИКТ компаниите да разработят иновативни решения в областта на енергетиката и мобилността, които могат да подсигурят постигането на въглероден неутралитет. Първата им стъпка е скромен „процес за възлагане на обществени поръчки”.

И в момента над 70% от гражданите на ЕС живеят в градски зони, което води със себе си редица предизвикателства: тежък трафик и задръствания, неефективни транспортни системи, замърсяване. Конкретно транспортните проблеми са познати на всички градове и са причина за около 24% от емисиите на парникови газове в европейските градове.

AI в енергетиката

Технологията на изкуствения интелект вече е доказала, че е способна да помогне за оптимизиране на традиционните транспортни системи и процеси, за да имат по-положително въздействие върху околната среда.

Енергията – от решаващо значение за инфраструктурата на градовете, отоплението, охлаждането, дори и сигурността – пък е най-големият източник на замърсяване. Тя е свързана с 58% от емисиите на парникови газове и замърсяване.

В този контекст технологиите за изкуствен разум могат да се окажат много ценни, като бъдат вградени в системите за съхранение, по-ефективно използване на енергията и интегриране на възобновяеми източници. Освен това изкуственият интелект може да помогне на гражданите да разберат по-добре как потреблението на енергия се отразява на въглеродния им отпечатък и да им даде инструменти, с които да улеснят промяната.

Проектът AI4Cities

Новото начинание, наречено AI4Cities, е тригодишен проект, финансиран от ЕС, който обединява водещи европейски градове, търсещи решения за изкуствен интелект (ИИ), за да намалят своите емисии на парникови газове и да изпълнят своите климатични цели.

Шестте града в проекта са Хелзинки (Финландия), Амстердам (Холандия), Копенхаген (Дания), Париж (Франция), Ставангер (Норвегия) и Талин (Естония). Всеки от тях има не една и две успешни инициативи за подобряване на екологичния си отпечатък. Като такива градовете-участници имат опит в използването на интелигентни решения за градско управление, IoT и отворени данни за справяне с нуждите на гражданите.

Чрез новия проект тези градове и региони ще преминат през скромен „процес на възлагане на обществени поръчки” – в своеобразна версия, която дава възможност на местните власти да насочват разработването на нови решения директно към своите конкретни нужди.

Предизвикателство към ИКТ общността

Първо, органите по придобиване ще определят нуждите и изискванията към AI решенията в областта на енергетиката и мобилността, които биха искали да видят разработени, за да постигнат въглероден неутралитет.

След това те ще отправят предизвикателство към всички от ИКТ общността: от новостартиращи фирми през малки и средни предприятия до най-големите корпорации. Всички заинтересовани страни ще бъдат приканени да проектират иновативни решения, прилагащи използването на изкуствен разум и свързаните с него технологии като 5G, интернет на нещата (IoT), облачни изчисления и приложения „за големи данни”.

Общата стойност на финансирането, което ще бъде разпределено между избраните доставчици в целия процес на тези своеобразни търгове, е 4,6 милиона евро.

 

 

 

 

автор: TechNews.bg