Изложба с творби на Златю Бояджиев

(20.08- 30.09.2019 )-Пловдив

По покана на тогавашната общинска управа на Благоевград, след инсулта, художникът отива да работи в Благоевград, Мелник и селищата от региона.

Хората и природата от Пиринския край го пленяват и той съдава цикъл картини Мелнишки цикъл : Мелник Кърланово, Кошари край Кърланово , Пастирки , Овчари.

Част от картините са откупени от общината и предоставени на Регионален исторически музей –Благоевград.