Изложба „55 години Дружество на художниците – Добрич“ и „Основателите“

На 5 декември 2019 г. (четвъртък) от 17:30 ч. в Художествена галерия – Добрич се открива юбилейна изложба „55 години Дружество на художниците – Добрич“ и „Основателите“ от фонда на галерията.
През 1962 г. е организирана първата съвместна изложба на добричките художници – професионалисти и самодейци, обединени в творческа група. През 1964 г. Съюзът на художниците в София утвърждава и признава статута на редовна група на художниците в Добрич и окръга. В групата се създава дух на творческо сътрудничество, провеждат се обсъждания на изложби, разговори за изкуство. Не закъсняват и добрите отзиви и насърчения от страна на културната общественост.
Традицията на първооснователите продължава и до днес. Добрички художници от различни поколения ще представят своите творби в ежегодната изложба на дружеството. Тя ще бъде експонирана в три зали и ще представи живопис, графика, скулптура и други форми, създадени през последната година.

Снимка на Художествена галерия - Добрич.