КАКВО ЩЕ ГО ПРАВИМЕ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК?

Прави ли ви впечатление, че почти цялото правителство „ека“. Ще направимЕ, ще покажемЕ…Остава и всички да си пуснат бради, за да заприличат съвсем на Вожда. Това е коронавирусът в нашия език и култура. Прави ли ви впечатление, че емигрантите, които вече са напреднали с българския език, говорят с диалект. Поне тях да вземем да научим на правилен български език. Че май те са нашето бъдеще, ако съдим по коранавируса от съседна държава. Забелязали ли сте, че много от репортерите и водещите в медиите, освен че накъсват фразите, завършват изречения с възходяща интонация. За моя изненада, дори някои от журналистите в БНР говорят по този начин. Особено фрапираща е претенциозната реч на една от младите репортерки в програма „Хоризонт“, която не само завършва всяко изречение с възходяща интонация, но и вътре в изречението на глаголите слага по три удивителни. А уж в обществената медия имало радиакадемия.

Но и това бледнее на фона на езиковата култура, която извира от недрата на политическата мисъл. Обидните епитети от типа на „мисирки“ само илюстрират Самозабравянето. Огледалото замества мисленето, гладкият набъбнал бицепс притиска гънките на мозъка. Профанацията става стил и норма, а необразованата калинка носи щастие на управлението. Колкото  повече знаеш, по-нещастен ще бъдеш. Аксиомата при социализма – учи за да не работиш, сега е заменена с по-удобната – не учи, ще напреднеш. Дипломата вече няма значение, защото диплома може да си купи всеки. Затова не ви и искат дипломата. Те имат по-добра от вашата.

Какво ще ги правимЕ тези хора! Ами, ще ги търпимЕ, щом така ни е тръгналУ. И ще слагаме още точки върху крилцата на калинките, за да става все по-щастливо и весело. Въпреки коронавируса. И ще слушаме от сутрин до вечер как малограмотните обясняват на полуграмотните какво става и какво да правят. Останалите нямат думата. Ковем бъдещето под барабана на вирусите.

Валери ТОДОРОВ