КОНКУРСЪТ НА ПОРТАЛ КУЛТУРА 2020 Е УДЪЛЖЕН ДО 30 АПРИЛ

В конкурса могат да участват само творби, публикувани в периода 1 януари – 31 декември 2019 г. Те трябва да са дело на съвременни български автори; да имат безспорни художествени достойнства и приносен характер за българската словесност, както и в отстояването на общочовешките и християнски ценности.

За да е валидно заявлението за участие в конкурса, до 30 април т. г. кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли тук.

Адрес за изпращане по пощата на книгите и на формуляра за кандидатстване: София 1000, Фондация „Комунитас”, бул. „Патриарх Евтимий” 22, етаж 3, за годишните награди на Портал Култура.

Телефон за контакти: Фондация „Комунитас” 02/981 56 66 или Портал Култура: 02/434 10 54.

kultura.bg