„Левски е еманация на българщината в най-висшата ѝ форма“-Спомен за акад. Николай Хайтов (15.09.1919 – 30.06.2002)

„Едно е да ти се иска, друго е – да можеш, а пък трето и четвърто да го направиш.“ (из разказа „Мъжки времена“)
„Главата ми да отсекат, пак ще викам: „Да живее България!’“
„Преговорите за влизане в Европейския съюз да се водят не на колене, а равноправно и при зачитане на собствените национални интереси. За проявените рецидивисти следва да бъде установен специален наказателен режим, а „правата на човека“ да не се превръщат в средство за масово тиранизиране на мирното население.“
„Единственото ми агрегатно състояние е Националист!“
„Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети!“
„Орлиците се ловят с живо месо, а не с мърша!“ (из разказа „Сватба“)
„Българинът има нещо общо с лисицата: точно когато я мислиш за умряла, тя хукне. Много пъти това ни е спасявало, дано и този път да ни спаси от нашите и чуждите гробари, които са се хванали вече за лопатите. Нацията ни сега е в безпътица, но не е безпътна.“ – в интервю от 1993 г.
„В една зверилница, толерантност означава смърт.“
„Изтървем ли България, изтървали сме всичко.“

 

 

Д-р Свилен Георгиев-www.facebook.com