“Най- важното за поета ..е да бъде син на своя народ и своето време !” Иван Вазов-(27.07.1850 – 22.09.1921)

“Най- важното за поета ..е да бъде син на своя народ и своето време !” Иван Вазов-(27.07.1850 – 22.09.1921)-

Никола Кожухаров – Портрет на Вазов-

Петър Морозов -Портрет на Вазов –

Къщите – музей на Вазов в Сопот и Берковица-Гробът на Иван Вазов

Снимка на Анастасия Василева.
Снимка на Анастасия Василева.
Снимка на Анастасия Василева.
Снимка на Анастасия Василева.