Най-страховитият ритуал на маите не е просто мит

Антрополозите Вера Тислер и Гилъм Оливие от Чикагския университет са анализира останки от древни жители на Централна Америка, за които се предполага, че са принесени в жертва. Учените са установили, че легендите за съществувалите жестоки религиозни ритуали при маите и другите народи, не са измислица. Разработката е с интердисциплинарен характер.

В много от устно предаваните легенди и писмените свидетелства, които колонизаторите на Новия свят оставят преди векове, се посочва, че при маите и другите народи от Централна Америка се практикуват човешки жертвоприношения. Един от най-жестоките ритуали, според тези описания, е изтръгването на сърцето от още живата жертва. Легендите твърдят, че жреците поднасяли сърцата на жертвите в дар на боговете, за да ги омилостивят и да прекратят продължителните засушавания. Досега обаче, нямаше достоверни данни за практикуването на такъв ритуал.

В новото изследване учените анализират останки на хора, които предполагаемо са принесени в жертва. Авторите на разработката са установили, че по костите на тези хора има следи, оставени от разрязващи инструменти, което от своя страна може да означава, че от телата са били изваждани органи. Нещо повече: учените са идентифицирали три различни вида „оперативна намеса“. Вероятно, всеки от жреците е имал своя техника на „хирургическа намеса“. От анализите си, авторите на изследването стигат до извода, че съществуването на жестокия ритуал с изтръгването на сърцата от живи хора, може да се смята за потвърдено.

Всъщност, до наши дни са оцелели древни паметници, които изобразяват жреци, изрязващи сърца на жертви. Но много учени смятат, че художниците от далечното минало са имали право да проявят творческо преувеличение. Не е изключвана и версията, че с подобни „картини“ са украсявали стените, за да всяват страх у пленниците. Освен всичко друго, свидетелствата, останали от първите колонизатори се оказват противоречиви, защото самите те не са били преки наблюдатели на подобни ритуали. Всичко е предавано по разкази на местни жители, които споделяли преданията си с испанските конкистадори.


Новото изследване доказва и още нещо – високата степен на организация в обществата в Централна Америка. Но то не отхвърля теорията за сплашването на пленени врагове. Церемонията с изтръгването на сърце от жив човек, може да е преследвала точно такава цел. Смята се, че да извършват подобни ритуали са имали право само представителите на елита. Самите церемонни са включвали множество процедури, всяка от които буквално е пропита с дълбок символизъм.

Авторите на изследването са представили подробно описание на конкретните процедури, извършвани от жреците, както и използваните от тях инструменти по време на смразяващия кръвта ритуал. Цялата статия е публикувана в списание Current Anthropology.

 

nakratko.bg